Yenilebiliraltin.com'u kullanmakla burada beyan edilen tüm şartları çekincesiz olarak kabul etmiş sayılırsınız.

Yenilebiliraltin.com (Bundan sonra "Site" olarak geçecektir ve Site sahipleri, yönetici ve çalışanlarını kapsamaktadır.), Site içeriğinin doğru ve güncel olması için elinden gelen gayreti gösterir; ancak kullanıcı doğru olmayan veya güncelliğini yitirmiş bilginin kullanımından doğacak zarar ve/veya ziyandan Site'yi sorumlu tutamaz.

Site, kullanıcının bilgisayarında çerez (cookie) adı verilen dosyalar oluşturmaktadır. Bunlar tamamen kullanıcının ziyaret kolaylığını sağlama ve Site performansının daha yüksek düzeyde tutulmasını sağlama amaçlıdır.

Site'de çeşitli şahıs, kurum ve kuruluşlar ile ilgili materyaller (link, haber vs.) bulunabilir. Bu durum, Site'nin ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlar ile herhangi bir menfaat ilişkisi içerisinde bulunduğu anlamına gelmemelidir.

Site, kullanıcıyı 3. taraf web sitelerine yönlendiriyor veya 3. taraf web siteleri Site'ye link veriyor olabilir. Bu durum; 3. taraf web sitelerinin, Site'nin doğrudan veya dolaylı bir şekilde kontrolünde olduğu anlamını taşımaz ve Site, 3. taraf web sitelerini kullanmanızdan veya kullanamamanızdan doğacak zarar ve/veya ziyandan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Site, kullanıcılarına bazı servisler sunuyor olabilir. Bu servisler kapsamında Site bir borç altına girmiş ise bu borcun ifası hariç olmak üzere bu servislerin durdurulması veya kesintiye uğramasından hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

Site, kullanıcılarına ürünler için yorum yapma imkanı sağlıyor olabilir. Site, yapılan yorumların kontrolünü gerçekleştirir ve uygun gördüklerini yayınlar. Yapılan yorumlar Site'ye yorumu yayınlama yükümlülüğü getirmez ve yayınlanması Site'ye yasal sorumluluk yüklemez. Tüm yorumların içeriğinden yorum sahipleri sorumludurlar. Bu amaçla her kullanıcının IP adresi kaydedilmektedir ve gerekli görüldüğünde emniyet ve yargı birimleriyle paylaşılabilecektir.

Site, sayfalarında reklam yayınlıyor olabilir. Site, reklamların yasalar ve genel ahlak kurallarına uygunluğunu denetlese de, her ne sebeple olursa olsun reklamın yayınlanmasından ve/veya yayınlanmamasından doğacak zarar ve/veya ziyandan sorumlu tutulamaz.

Site; kullanıcıların yaş, cinsiyet, tüketim eğilimleri, coğrafik dağılımları, Site’de ziyaret ettikleri sayfa bilgileri, ziyaret süreleri gibi (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) istatistiksel parametreleri anonim olarak toplamaktadır.

Site içeriği, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Koruma Kanunu tarafından korunmaktadır. İçeriğin her ne ad altında olursa olsun kamuya açık yerlerde ve/veya ticari amaçlarla sunumu, gösterimi, basımı, çoğaltımı, dağıtımı yazılı izne tabidir. Buna muhalif davrananlar hakkında Site tarafından hukuki takibat yapılacaktır. 

İhtilaf vukuunda İstanbul Şişli mahkemeleri selahiyet sahibidir.